Kościół św. Bartłomieja w Niedzicy

Zamek w Czorsztynie

W centralnej części Niedzicy znajduje się gotycki kościół pod wezwaniem świętego Bartłomieja. Datowany jest on na początek XIV wieku, jednak niektórzy historycy sztuki dopatrują się w nim fragmentów XIII wiecznych. Miał bowiem powstać z przebudowy wcześniejszej stojącej w tym miejscu budowli. Na pewno fundacja świątyni wiąże się z ówczesnymi właścicielami miejscowości – rodziną Berzeviczy, których herb umieszczono na zworniku sklepienia. W XIV wieku opiekę nad kościołem sprawowali kartuzi z niedalekiego Czerwonego Klasztoru.

Od połowy wieku XVI przez przeszło sto lat świątynia pełniła funkcję zboru protestanckiego, jako, że właściciele wsi przeszli na to właśnie wyznanie. Z czasem została jednak przywrócona do kultu katolickiego. 

Największa tragedia nawiedziła budowlę w 1900 roku, kiedy pożar strawił dach oraz wieżę. W trakcie odbudowy przywrócono ich oryginalny wygląd.

W architekturze kościoła widoczne są przede wszystkim elementy gotyckie. Świadczą o tym Ostrołukowe okna i portale, krzyżowo – żebrowe sklepienie prezbiterium czy skarpy przy ścianach. Wewnątrz odkryto pozostałości polichromii z początku XV wieku przedstawiającej scenę Ukrzyżowania oraz cykl Dziesięciu Przykazań Bożych i Siedmiu Grzechów Głównych. 

Wyposażenie kościoła jest późniejsze. Ołtarz główny powstał w stylu barokowym, zaś ołtarze boczne są rokokowe. Na ścianie zobaczyć można niezwykle cenne części gotyckiego tryptyku z tak zwanej szkoły sądeckiej przedstawiające sceny z życia świętego Bartłomieja. 

Kościół w Niedzicy należy do najstarszych w regionie i jego odwiedzenie jest wspaniałą lekcją historii tych okolic.